Active deținute în proprietate ce vor fi expuse spre comercializare

Mijloace fixe

Construcții și încăperi comerciale/industriale

Cote de participare/acțiuni